archeo ODC

Stichting Archeo ODC is een culturele ANBI. Wij doen maritiem archeologisch onderzoek naar het cultuurlandschap van Nederland in het algemeen en het Zuiderzeegebied in het bijzonder. De stichting heeft als doel om de kennis en het maatschappelijke draagvlak over het maritiem verleden van Nederland en de belangrijke rol die de Zuiderzee daarin gespeeld heeft te vergroten.

ODC organiseert projecten in samenwerking met het ODC onderzoeks- en duikteam waarin wetenschappelijk onderzoekers in de maritieme archeologie, professionele duikers, sportduikers en vrijwilligers in de maritieme archeologie samenwerken op vrijwillige basis geïnitieerd door een gedeelde passie voor de maritieme archeologie.

ODC doet in 2023 onderzoek naar sporen en overblijfselen van het historisch spektakel rondom ‘Slag op de Zuiderzee’ dat plaatsvond in 1573 op de toenmalige Zuiderzee, tussen Amsterdam en Hoorn.

link: Erfgoedkaart Zuiderzeegebied