Advies en ondersteuning

Wetenschappelijk

Verantwoord

Ambitieus

Liselore An Muis, Michiel Bartels, Alice Neet en Wouter Waldus. Samen vormen zij de inhoudelijke adviescommissie van Stichting Archeo ODC.

Liselore An Muis (Geldermalsen, 1987) ‘Na het eerste college maritieme archeologie tijdens de opleiding archeologie aan de UvA was ik gelijk verkocht. Ik duik al sinds jonge leeftijd en ook zeilen was een grote hobby. Ik ben mij verder gaan specialiseren als maritiem archeoloog en heb uiteindelijk de master Maritime Archaeology aan de Universiteit van Southampton gevolgd. Tijdens maar ook na mijn studie heb ik deelgenomen aan vele nationale en internationale maritieme projecten, waarvan de opgravingen van de Kronan in Zweden, de IJsselkogge bij Kampen en de Rooswijk, VK, wel hoogtepunten zijn. Sinds 2019 werk ik bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waar ik veel samenwerk met de vrijwilligers in de onderwaterarcheologie en werk ik aan een beter beheer en behoud van het maritieme erfgoed. Door samen te werken komen mooie verhalen over ons maritieme verleden naar boven die een goed draagvlak vormen om ons maritieme erfgoed beter te beschermen.’

Liselore An Muis

Michiel Bartels (Amsterdam, 1965) ‘Ik raakte op jonge leeftijd geboeid door de oude spullen uit de grond. Na een voorscholing bij de NJBG studeerde ik middeleeuwse archeologie in Amsterdam. Mijn eerste betrokkenheid bij schepen en scheepsdelen was bij de stadskernarcheologie van Amsterdam, Tiel en Deventer. Vanaf 2008 verantwoordelijk voor West-Friesland en later ook Texel, waarbij de maritieme archeologie een sterke rol ging spelen. In de afgelopen jaren is vanuit de ambtelijke rol getracht maritieme zaken zowel ter land als ter (voormalige) zee te inventariseren, onderzoeken en beleidsmatig de plaats te geven die het verdient. Ik duik zelf niet maar volg de bevindingen met grote interesse.’ 

Adviseur Arceo ODC
Michiel Bartels

Alice Neet ‘Momenteel ben ik werkzaam bij Baars-CIPRO als projectassistent en commercieel duiker. Ik heb archeologie gestudeerd bij de UvA en de VU (ACASA). In 2017 heb ik de master maritieme archeologie bij de SDU in Denemarken afgerond. Naast mijn werk bij Baars-CIPRO ben ik bestuurslid bij de LWAOW en sinds maart 2021 lid van deze adviescommissie voor Archeo ODC.’

Alice Neet

Wouter Waldus (Leiden, 1975) ‘Scheepsarcheologie, maritieme archeologie, archeologische monumentenzorg en water, publieksbereik. Er is nog zoveel te doen! Met die gedachte ga ik iedere dag met plezier aan het werk. Na mijn studie in Leiden en diverse banen heb ik 18 jaar bij ADC gewerkt. Het zijn jaren geweest met spectaculaire projecten onder en boven water, geweldige collega’s en persoonlijke ontwikkeling. Sinds februari 2022 ben ik begonnen als senior onderzoeker maritieme archeologie bij de RCE.

In 2021 heb ik een proefschrift verdedigd aan de Rijksuniversiteit Groningen met de titel: De Zuiderzee als transportlandschap. Historische maritieme archeologie van de turfvaart (1550-1700). Het gaat over de relatie tussen de turfvaart en de opkomst van de Republiek en vormt daarnaast ook een overzichtswerk van de maritieme archeologie van deze fascinerende binnenzee. Het is hier te downloaden: (PDF) Proefschrift / dissertatie / PhD thesis: De Zuiderzee als transportlandschap. Historische maritieme archeologie van de turfvaart (1550-1700) | Wouter Waldus – Academia.edu Ik hoop met dit boek collega onderzoekers en geïnteresseerden te inspireren tot het verrichten van onderzoek naar de vele verhaallijnen die in het Zuiderzeegebied samenkomen. Het gaat om een enorm onderzoeksgebied waar professionele archeologen en amateurs moeten samenwerken om verstandig met dit erfgoed om te gaan. Met Archeo ODC is dan ook een initiatief opgestart dat ik van harte steun.’

cid:11F59166-563D-44FC-A142-E16C925E7BE9@dynamic.ziggo.nl
Wouter Waldus