Culturele ANBI

Archeo ODC heeft de culturele ANBI status

Stichting Archeo ODC heeft per 1 januari 2022 de culturele ANBI status verworven. De culturele ANBI status stelt Archeo ODC donateurs in staat gebruik te maken van een extra giftenaftrek in de belastingaangifte. Op deze pagina vindt u nadere informatie.

Wat is een (culturele) ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om door de belastingdienst aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient de instelling zich voor minstens 90% in te zetten voor het algemeen belang, mag de instelling geen winstoogmerk hebben en dient er een actueel beleids- en financieel plan te zijn.

Daarnaast kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Voorbeelden van culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, theater of vormgeving.

Waarom heeft de stichting Archeo ODC een culturele ANBI status?

De HVC heeft de culturele ANBI status aangevraagd om haar donateurs in staat te stellen gebruik te maken van een extra belastingvoordeel. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Giften

Indien u een éénmalige of periodieke gift overweegt adviseren wij u via deze link van de belastingdienst de nodige informatie te lezen. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester van Archeo ODC

Informatie ten behoeve van de Belastingdienst

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van de Stichting Archeo ODC is 862326072.

De hoofdlijnen van het beleidsplan van de Stichting Archeo ODC

De Stichting Archeo ODC is een culturele ANBI die zich inzet voor onderzoek naar het maritieme cultuurlandschap van Nederland en in het bijzonder het Zuiderzeegebied. De stichting heeft als doel om de kennis en het maatschappelijke draagvlak over het maritieme verleden van Nederland en de belangrijke rol die de Zuiderzee daarin gespeeld heeft te vergroten. Deze doelstelling wil zij behalen door met een onbezoldigd team van gemotiveerde onderzoekers, sportduikers en vrijwilligers sporen van dit verleden in kaart te brengen en voor een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten en daarover te communiceren.

De financiële middelen hiervoor genereren wij door het aanvragen van subsidies, donaties en schenkingen.

De focus van onze stichting zal de komende jaren liggen op twee hoofdpijlers:

1) Het uitvoeren van archeologisch (duik)onderzoek naar diverse maritieme thema’s.

2) Het informeren van een zo breed mogelijk publiek over het maritieme cultuurlandschap van Nederland in het algemeen en van de Zuiderzee in het bijzonder.

Dit doen wij door op regionaal niveau samen te werken met professionele duikers, archeologen, amateur archeologische verenigingen, historische verenigingen en sportduikers. Op landelijk niveau doen we dit door contacten te onderhouden met de Landelijke Werkgroep Archeologie Onderwater (LWAOW), de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en het bedrijfsleven op het gebied van archeologie en duiken.

Beloningsbeleid Stichting Archeo ODC

De stichting Archeo ODC werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst. Voor zowel de bestuursleden als de (overige) vrijwilligers geldt dat zij geen enkele financiële beloning ontvangen voor de verenigingsactiviteiten die zij verrichten. Indien bestuursleden of vrijwilligers bedragen hebben voorgeschoten of onkosten hebben gemaakt kunnen deze worden gedeclareerd. Een declaratieformulier inclusief originele bon/factuur kan worden ingeleverd bij de penningmeester die na akkoord de onkosten zal vergoeden.

Het werven van gelden

De stichting Archeo ODC werft op drie manieren geld:

 A) Donateurschap in twee categorieën:

-actief (meeduikend) donateurschap

-passief (ondersteunend) donateurschap

B) Subsidies

Stichting Archeo ODC probeert voor projecten subsidie gelden binnen te halen. Voor alle subsidievragen geldt dat daar een goed onderbouwt PvA en begroting onder moet liggen met een SMART opzet

C) Fundraising en sponsoring

Een eigen onderzoeksschip biedt meer bewegingsvrijheid om duikonderzoek te doen op optimale momenten. Bovendien kunnen we hierdoor ons verhaal beter over het voetlicht brengen en meer exposure creëren. Het uitgangspunt is om deze wens te bereiken door fundraising en sponsoring, niet door het inzetten van subsidie gelden.

Beheer en besteding van het vermogen

De stichting heeft nog geen vermogen. Het toekomstig gegenereerde vermogen zal voor 90% worden aangewend voor het  voor het behalen van onze doelstellingen. De overige 10% zal nodig zijn voor organisatorische kosten.