Over ons

Voorzitter: Jan-Willem Oudhof j.w.oudhof@archeodc.org

Penningmeester: Joris Bleeker j.j.bleeker@archeodc.org

Secretaris: Seger van den Brenk s.v.d.brenk@archeodc.org

Algemeen bestuurslid: Vincent Schutte v.schutte@archeodc.org

Stichting Archeo ODC is opgericht in 2021. Onze visie is dat de Zuiderzee het kloppend hart was van de maritieme samenleving die Nederland tot in de vroege 20 ste eeuw is geweest. Onze missie is om de herinnering aan deze maritieme samenleving breed onder de aandacht te brengen en door onderzoek en informatie de bewustwording hierover te vergroten.

De doelstelling is om deze missie te bereiken door met een onbezoldigd team van gemotiveerde onderzoekers, sportduikers en vrijwilligers sporen van deze maritieme samenleving in kaart te brengen en voor een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten en over de resultaten te communiceren. Onder het motto: onbekend maakt onbemind, proberen wij letterlijk de sporen van deze verdwenen samenleving boven water te halen en haar aan de vergetelheid te ontrukken.